2018-09-05 รฟม. ห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนัก กำชับผู้รับจ้างลอกท่อระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว

รฟม. ห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนัก กำชับผู้รับจ้างลอกท่อระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้ตระหนักถึงสถานการณ์พายุฝนที่ตกหนักในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขัง จึงได้กำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญาจัดกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยตลอดเดือนสิงหาคม 2561 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาฯ สัญญาที่ 1 ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ ได้ลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องในบริเวณสถานีพหลโยธิน 24 บริเวณหน้าตลาดอมรพันธ์ บริเวณสถานีกรมป่าไม้ และบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาหลักสี่ ทั้งนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างฯ ลอกท่อระบายน้ำตามแนวเส้นทางโครงการฯ อย่างต่อเนื่องให้ครบทุกสถานีต่อไป
_________________________________
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 119,259