2020-12-14 รถไฟฟ้าสายสีเขียวมาหานะเธอ

นายกฯ เตรียมเปิดบริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดเส้นทางทั้ง 59 สถานี เชื่อมการเดินทาง 3 จังหวัด ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ https://news.thaipbs.or.th/content/299129

Visitors: 212,424