2020-12-14 รฟม. ทดลองเปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจร สถานีแยก คปอ. และ สถานีคูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

รฟม. ทดลองเปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจร

สถานีแยก คปอ. และ สถานีคูคต

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

ตั้งแต่วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Visitors: 212,423