2020-11-17 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินและบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณสะพานข้ามแยกรัชโยธิน ถึง หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน (Street light for LED)

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินและบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณสะพานข้ามแยกรัชโยธิน ถึง หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน (Street light for LED) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันที่ 23- 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.00 น – 04.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน (Street light for LED) บริเวณสะพานข้ามแยกรัชโยธิน ถึง หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงจราจรดังนี้

1. วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 : บริเวณหน้าโรงเรียนสารวิทยา ถึง หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม

จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง

2. วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 : บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินฝั่งขาเข้า

จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินฝั่งขาเข้า โดยให้รถที่ใช้ทางลอดแยกรัชโยธินไปใช้เส้นทางผ่านแยกรัชโยธิน

3.วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 : บริเวณสะพานข้ามแยกรัชโยธิน บริเวณสะพานข้ามแยกเสนานิคมและบริเวณสะพานข้ามแยกเกษตร

จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนบริเวณสะพานข้ามแยกรัชโยธิน สะพานข้ามแยกเสนานิคมและสะพานข้ามแยกเกษตร ทั้งฝั่งขาเข้าและทั้งขาออกทุกช่องทาง แล้วโดยให้รถที่ใช้สะพานข้ามแยกไปใช้เส้นทางผ่านแยกรัชโยธิน แยกเสนานิคมและแยกเกษตร

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้  รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

_________________________________

 

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 196,469