2020-09-30 การสอบถามข้อมูล ความคืบหน้าหรือ พบปัญหาในการดำเนินงานของ รฟม.

หากต้องการสอบถามข้อมูล ความคืบหน้าหรือ พบปัญหาในการดำเนินงานของ รฟม.
รฟม. ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง 9 ช่องทางดังนี้
Call Center 0 2716 4044 (จ.-ศ. 8.00 - 17.00 น.)
ยื่นเอกสารด้วยตนเองศูนย์ราชการสะดวก รฟม. อาคาร 1(ถ.พระราม 9)
pr@mrta.co.th
Fax 0 2716 4019
INBOX Facebook การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Live Chat : เว็บไซต์ mrta.co.th
www.mrta.co.th
จัดส่งไปรษณีย์ : 175 อาคาร 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ถ.พระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
--------------------------------------------
วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)

เป็นองค์กรที่มีความเnaป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Visitors: 212,419