2020-09-28 ศูนย์ราชการสะดวก ของ รฟม. ขอแนะนำขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของ รฟม. เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ

ศูนย์ราชการสะดวก ของ รฟม. ขอแนะนำขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของ รฟม. เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ
ไม่ว่าทุกวันของคุณจะเป็นอย่างไร รฟม. พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ
ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

Website: ww.mrta.co.th

Facebook: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Call Center: 0 2716 4044 (Mon-Fri 8.00 - 17.00 น.)
------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
Visitors: 212,419