2020-09-21 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณบ้านบางเขน ถึง อู่รถ ขสมก. และบริเวณหน้าธนาคารทหารไทย ถึง ซอยพหลโยธิน 18/2 เพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความเข้มแสงชุดโคมไฟถนน STREET LIGHT FOR LED

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณบ้านบางเขน ถึง อู่รถ ขสมก. และบริเวณหน้าธนาคารทหารไทย ถึง ซอยพหลโยธิน 18/2  เพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความเข้มแสงชุดโคมไฟถนน STREET LIGHT FOR LED โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น – 24.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการทดสอบวัดค่าความเข้มแสงชุดโคมไฟถนน STREET LIGHT FOR LED บริเวณบ้านบางเขน ถึงอู่รถ ขสมก. และบริเวณสะพานลอยหน้าธนาคารทหารไทย ถึง ซอยพหลโยธิน 18/2 จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 24.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงจราจรดังนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 บริเวณบ้านบางเขน ถึงอู่รถ ขสมก.

จะดำเนินการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทางและฝั่งขาออก 1 ช่องทาง เพื่อทำเป็นช่องจราจรฝั่งขาเข้าทดแทน ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง

2. วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย ถึง ซอยพหลโยธิน 18/2 (เฉยพ่วง)

จะดำเนินการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 3 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 5 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อการดำเนินการทดสอบวัดค่าความเข้มแสงชุดโคมไฟถนน STREET LIGHT FOR LED อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 196,469