2020-08-24 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนหลักสี่ ถึง หน้ากรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ เพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน Street light for LED

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนหลักสี่ ถึง หน้ากรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ เพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน Street light for LED โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 22.00 น – 02.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน Street light for LED บริเวณวงเวียนหลักสี่  ถึง  หน้ากรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าคู่ขนาน 2 ช่องทาง สำหรับรถที่จะไปถนนวิภาวดีรังสิตและถนนรามอินทราให้ใช้อุโมงค์ทางลอดทดแทนชั่วคราว และไปกลับรถบริเวณอู่รถ ขสมก. ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 02.00 น.

            ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการทดสอบอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก         ในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

 

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 200,666