2020-08-04 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการวัดค่าความส่องสว่างของไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์รัชโยธิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการวัดค่าความส่องสว่างของไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์รัชโยธิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 01.00 – 03.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการวัดค่าความส่องสว่างไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์รัชโยธิน จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินฝั่งขาเข้า โดยให้รถที่ใช้ทางลอดแยกรัชโยธินไปใช้เส้นทางผ่านแยกรัชโยธินในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 01.00 – 03.00 น.

            ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการวัดค่าความส่องสว่างไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์รัชโยธินอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

_________________________________

 

กองประชาสัมพันธ์

สำนักสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 196,728