2020-08-04 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ เพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน (Street light for LED)

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ เพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน (Street light for LED) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันที่ 7- 28 สิงหาคม 2563 เวลา 22.00 น – 02.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน (Street light for LED) บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ   จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 02.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงจราจรดังนี้

1. วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 : บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึงซอยพหลโยธิน 21

    จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง

2. วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 : บริเวณหน้าโรงเรียนสารวิทยา ถึง หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม

จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง

3. วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 : บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ ถึง ตลาดยิ่งเจริญ

จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง

            ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้  รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

_________________________________

กองประชาสัมพันธ์

สำนักสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 196,469