2020-04-22 แนะนำวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวกันค่ะ

หน้ากากอนามัยที่ใช้งานแล้ว! จัดเป็นขยะประเภท ขยะมีพิษ นะคะ
วันนี้ทันใจก็เลยจะมาแนะนำวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวกันค่ะ
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Visitors: 212,424