2020-04-14 14 เมษายน วันครอบครัวไทย

วันที่ 14 เมษายน นี้ถือเป็นวันครอบครัวไทยแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ต้องปรับระยะห่างหรือ Social Distance กันด้วย เพื่อรับมือกับโรคโควิด19นี้ แต่ถึงกายจะอยู่ห่างกัน แต่ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านการคุยทางโทรศัพท์หรือการคุยผ่านวิดีโอคอล (VDO call) อยู่ห่างกันซักนิดแต่ก็เหมือนใกล้ชิดกัน
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Visitors: 212,424