2020-04-06 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อคนที่คุณรัก

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อคนที่คุณรัก
ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับครอบครัว
#SocialDistancing

#เราคนไทยร่วมใจก้าวผ่านCovid19ไปด้วยกัน

Visitors: 211,557