2020-04-06 ๖ เมษายน วันแห่งการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

๖ เมษายน ของทุกปีนอกจากจะเป็นวันแห่งการก่อตั้งราชวงศ์จักรีแล้ว ในวันนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ฯ
เป็นเมืองหลวงของไทย จึงนับเป็นวันครบรอบกรุงเทพมหานคร มีอายุครบ ๒๓๘ ปี
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Visitors: 212,423