2020-04-03 ในช่วงนี้โควิด19เป็นที่แพร่ระบาดจนอาจมาเยี่ยมเยียนสร้างความเดือดร้อนให้พวกเรากันโดยไม่ได้ตั้งตัว

นช่วงนี้โควิด19เป็นที่แพร่ระบาดจนอาจมาเยี่ยมเยียนสร้างความเดือดร้อนให้พวกเรากันโดยไม่ได้ตั้งตัว

น้องทันใจจะขอมาให้คําแนะนําทุกท่านกับการป้องการตัวเบื้องต้นจากเจ้าโควิด19นี้กัน!

#เราคนไทยร่วมใจก้าวผ่านCovid19ไปด้วยกัน
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน


Visitors: 209,987