2020-03-02 ห่างแบบห่วงๆ รฟม.ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม

ห่างแบบห่วงๆ
รฟม.ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม #SocialDistancing เว้นระยะระหว่างกัน 1-2 เมตร เพื่อสุขอนามัย ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
#เราคนไทยร่วมใจก้าวผ่านCovid19ไปด้วยกัน
--------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน …

Visitors: 212,419