2020-03-31 รฟม. ร่วมรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสัมคม หรือ Social Distancing ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด-19

รฟม. ร่วมรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสัมคม หรือ Social Distancing ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด-19 รักษาระยะห่างระหว่างกันประมาณ 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคที่มากับละอองสารคัดหลั่ง (Droplet)เช่น น้ำมูก น้ำลาย หรือแม้กระทั่ง เหงื่อ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข

ด้วยความปรารถนาดีจาก
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
#เราคนไทยร่วมใจก้าวผ่านCovid19ไปด้วยกัน
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน


Visitors: 209,987