2020-03-23 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
ด้วยความห่วงใยจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
#CSR #รฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
--------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Visitors: 212,419