2020-02-19 นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ และตรวจติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้แนวคิดสวนสาธารณะลดฝุ่นละออง (PM 2.5)

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 211,554