2020-02-17 รฟม. คืนผิวถนนเรียบในแนวเส้นทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต อำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้สัญจร

รฟม. คืนผิวถนนเรียบในแนวเส้นทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต อำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้สัญจร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่ รฟม. ได้ก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ แล้วเสร็จเรียบร้อย ว่าปัจจุบัน (31 มกราคม 2563) รฟม. ได้ดำเนินการคืนผิวจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกในแนวเส้นทางโครงการ ตั้งแต่บริเวณ #ตลาดยิ่งเจริญ จนถึง #แยกคปอ. เรียบร้อยแล้ว ส่วนบริเวณห้าแยกลาดพร้าวจนถึงตลาดยิ่งเจริญ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซึ่งมีความก้าวหน้าคิดเป็น 87.30%
- งานปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีความก้าวหน้าคิดเป็น 90.06%
- งานตีเส้นจราจรมีความก้าวหน้าคิดเป็น 59.66%
โดยมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044
------------------------------------------------------------
กองสื่อสารองค์กร
สำนักผู้ว่าการ รฟม.
โทร. 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019
Email : pr@mrta.co.th

#รฟมเรายกระดับชีวิตเมือง

Visitors: 212,419