2020-02-20 “สวนรักษ์ธรรมชาติ” ปอดสีเขียวแห่งใหม่ย่านบางเขน สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ | กรุงเทพธุรกิจ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้แนวคิดสวนสาธารณะลดฝุ่นละออง (PM 2.5) ณ สวนรักษ์ธรรมชาติ (วงเวียนหลักสี่) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

สำหรับสวนรักษ์ธรรมชาติ (วงเวียนหลักสี่) เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ซึ่งหลังจากการก่อสร้างสถานีแล้วเสร็จ ทางโครงการฯ จึงได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ คืนสภาพพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนต่อไป

จากนั้นนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามความคืบหน้างานติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ณ บริเวณสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

โดยผู้ว่าการ รฟม. ได้รายงานสรุปภาพรวมโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ รฟม. เร่งรัดการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และที่อยู่ในแผนงาน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในเขตภูมิภาค ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้ รฟม. ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่-คูคต เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีระยะทางรวม 19 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 16 สถานี ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตามหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อให้ผู้โดยสารทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึง และใช้งานระบบรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีคูคต และมีอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) จำนวน 2 แห่งที่บริเวณสถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต พร้อมทั้งมีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เช่น จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ที่สถานีรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว และจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ที่สถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน รฟม. ได้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จสมบูรณ์ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงผิวจราจรตลอดแนวเส้นทางโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

พร้อมกันนี้ รฟม. ได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้า ในการเร่งรัดดำเนินงานเพื่อเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าได้ครบถ้วนทุกสถานีโดยเร็ว เพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

Visitors: 212,420