2020-02-17 รฟม.คืนผิวถนนพหลโยธินรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-คูคต เหลือ”ห้าแยกลาดพร้าว”รอ มี.ค.นี้ | ประชาชาติธุรกิจ

รฟม.คืนผิวถนนพหลโยธินรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-คูคต เหลือ”ห้าแยกลาดพร้าว”รอ มี.ค.นี้

Facebook
Twitter
LINE
รฟม.คืนผิวถนนพหลโยธินรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-คูคต เหลือ”ห้าแยกลาดพร้าว”รอ มี.ค.นี้
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช - สถานีพิพิธภัณฑ์

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่ รฟม.ได้ก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ แล้วเสร็จเรียบร้อย

ปัจจุบัน รฟม.ได้ดำเนินการคืนผิวจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกในแนวเส้นทางโครงการ ตั้งแต่บริเวณตลาดยิ่งเจริญจนถึงแยก คปอ. เรียบร้อยแล้ว

รฟม.คืนผิวถนนพหลโยธินรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-คูคต เหลือ”ห้าแยกลาดพร้าว”รอ มี.ค.นี้
ตลาดยิ่งเจริญ – รพ.ภูมิพลฯ (ฝั่งขาออก)

รฟม.คืนผิวถนนพหลโยธินรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-คูคต เหลือ”ห้าแยกลาดพร้าว”รอ มี.ค.นี้
วงเวียนหลักสี่ – ตลาดยิ่งเจริญ (ฝั่งขาออก)

 

ส่วนบริเวณห้าแยกลาดพร้าวจนถึงตลาดยิ่งเจริญ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซึ่งมีความก้าวหน้าคิดเป็น 87.30% งานปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีความก้าวหน้าคิดเป็น 90.06% และงานตีเส้นจราจรมีความก้าวหน้าคิดเป็น 59.66% โดยมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ

รฟม.คืนผิวถนนพหลโยธินรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-คูคต เหลือ”ห้าแยกลาดพร้าว”รอ มี.ค.นี้
แยกรัชโยธิน – แยกเกษตร์ (ฝั่งขาเข้า)

รฟม.คืนผิวถนนพหลโยธินรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-คูคต เหลือ”ห้าแยกลาดพร้าว”รอ มี.ค.นี้
ห้าแยกลาดพร้าว – แยกรัชโยธิน (ฝั่งขาเข้า)

รฟม.คืนผิวถนนพหลโยธินรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-คูคต เหลือ”ห้าแยกลาดพร้าว”รอ มี.ค.นี้
สถานีหมอชิต มุ่งหน้าห้าแยกลาดพร้าว

ที่มา : https://www.prachachat.net/property/news-422069
Visitors: 212,419