2020-01-20 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนหลักสี่ ถึง หน้ากรมทหารราบที่ 11 เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถาวร

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนหลักสี่ ถึง หน้ากรมทหารราบที่ 11 เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถาวร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 23.00 น.- 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถาวร บริเวณวงเวียนหลักสี่ ถึง หน้ากรมทหารราบที่ 11 จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าคู่ขนาน 2 ช่องทาง สำหรับรถที่จะไปถนนพหลโยธินให้ใช้วงเวียนบางเขนมุ่งหน้าสะพานใหม่ ให้ไปกลับรถบริเวณปากซอยพหลโยธิน 61 และให้ใช้อุโมงค์ทางลอดทดแทนชั่วคราว ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 23.00 น. – 05.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถาวร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับ         ความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น         โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 

           

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 196,469