2020-01-09 มอบของขวัญและของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 แก่ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มอบของขวัญและของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 แก่ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 มกราคม 2563 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต มอบของขวัญและของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ในวันเสาร์ที่11มกราคม2563 แก่ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ และการมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญว่า"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนต่างๆตามแนวสายทางโครงการฯ

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th

e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 200,665