2019-12-12 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ – แยก คปอ. เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งคานสะพานลอยบริเวณสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ – แยก คปอ. เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งคานสะพานลอยบริเวณสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 – วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 03.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอชผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกงานติดตั้งคานสะพานลอยบริเวณสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จึงจำเป็นต้องแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกทุกช่องทาง บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ ถึง แยก คปอ. โดยให้ผู้ใช้ทางจากฝั่งขาเข้าเลี้ยวซ้ายแยก คปอ. ไปใช้ถนนจันทรุเบกษา ลัดเข้าซอยพหลโยธิน 54/1 (ทดแทน) และให้ผู้ใช้ทางจากฝั่งขาออกเลี้ยวขวาแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ ไปใช้ซอยพหลโยธิน 54/1 ลัดเข้าถนนจันทรุเบกษา (ทดแทน) ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 03.00 น.

ทั้งนี้การปิดจราจรเพื่อดำเนินงานติดตั้งคานสะพานลอย อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

                                      _________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th 

Visitors: 196,468