2019-10-28 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่- คูคต ดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นถนน ตามแนวสายทางก่อสร้างโครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่- คูคต ดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นถนน ตามแนวสายทางก่อสร้างโครงการฯ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณสถานีพหลโยธิน24 ถึงสถานีรัชโยธิน เพื่อลดพื้นที่สะสมของฝุ่นละออง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร ทั้งนี้ โครงการยังคงนำรถดูดฝุ่นกำจัดผงฝุ่นละอองตลอดแนวสายทางของโครงการฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร โครงการฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th

e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 196,468