2019-10-08 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) เพื่อดำเนินการก่อสร้างคืนทางเท้าถาวร

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) เพื่อดำเนินการก่อสร้างคืนทางเท้าถาวร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม ถึง วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างคืนทางเท้าถาวร จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ฝั่งขาออก(ชิดบาทวิถี) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

            ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างืนทางเท้าถาวร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับ   ความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น       โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ  ได้ที่เว็บไซต์  www.mrta-greenlinenorth.com

 

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 167,728