2019-10-02 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึง กม.25 เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึง กม.25 เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอชผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร จึงจำเป็นต้องแจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึง กม. 25
ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 –  05.00 น.
โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องจราจรดังต่อไปนี้

1. การดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึง
วัน
พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา
22.00 – 05.00 น.

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง

2. การดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา
22.00 – 05.00 น.

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา
ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์
www.mrta-greenlinenorth.com

_____________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019   

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 183,680