2019-08-26 รฟม. ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกาตลอดแนวโครงการ

รฟม. ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกาตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชน

 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ หลังจากที่ รฟม. ได้ก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ แล้วเสร็จเรียบร้อย ว่าขณะนี้ รฟม. ได้เร่งรัดให้มีการคืนผิวจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชนและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จนถึงบริเวณสถานีแยก คปอ.

ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนลำลูกกาและบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีแยก คปอ. ถึงบริเวณสถานีสะพานใหม่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนพหลโยธิน ในบริเวณสถานีพหลโยธิน 59 สถานีสายหยุด สถานีกรมทหารราบที่ 11 สถานีกรมป่าไม้ และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นลำดับจนถึงจุดเริ่มต้นโครงการต่อไป

 พร้อมกันนี้ รฟม. ได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้สัญจร ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

 

-------------------------------------------------------------

กองสื่อสารองค์กร

สำนักผู้ว่าการ รฟม.

โทร. 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 183,680