2019-07-26 รฟม. ร่วม “ทำความดีด้วยหัวใจ” ในโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

รฟม. ร่วม “ทำความดีด้วยหัวใจ” ในโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ(วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการ (PCGRN) และผู้แทนกิจการร่วมค้า UN-SH-CH JV ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้นำผู้บริหารและพนักงาน รฟม. และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมเป็นจิตอาสาปลูกต้นไม้ริมสองฝั่งถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ถึง แยก คปอ. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหล่า และแสดงความจงรักภักดีและพลังความสามัคคีของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ตลอดจนเป็นการปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ให้มีความร่มรื่นสวยงามน่ามองต่อประชาชนที่สัญจรผ่านในเส้นทางรถไฟฟ้า

Visitors: 196,469