2019-07-23 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 35 (ฝั่งขาออก) เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับ

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 35 (ฝั่งขาออก) เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 (ดำเนินงานเฉพาะในคืนวันศุกร์ เวลา 22.00 น. ถึงเช้าวันจันทร์ เวลา 05.00 น.)

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับ บริเวณปากซอยพหลโยธิน 35 จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก(ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง  ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทางและช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทาง โดยจะดำเนินงานเฉพาะในคืนวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 22.00 น ถึงเช้าวันจันทร์ เวลา 05.00 น. เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

            ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก         ในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

 

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 141,633