2019-06-28 รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ขุดลอกท่อระบายน้ำ ในบริเวณแยกรัชโยธินถึงกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน

รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ขุดลอกท่อระบายน้ำ ในบริเวณแยกรัชโยธินถึงกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน

 

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน จัดทำแผนงานขุดลอกท่อระบายน้ำตามถนนพหลโยธินตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ โดยเริ่มขุดลอกท่อระบายน้ำพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำในบริเวณพื้นที่เขตจตุจักรก่อน ซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำตั้งแต่บริเวณแยกรัชโยธินถึงกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว และจะทยอยขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารทหารไทย ห้าแยกลาดพร้าว แยกรัชโยธิน คลองบางบัว วงเวียนหลักสี่ และตลาดสะพานใหม่ ต่อไป มีกำหนดแล้วเสร็จตามแผนงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้

          พร้อมกันนี้ รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยก่อสร้างบ่อพักเสริมและเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำทดแทนท่อระบายน้ำเดิมที่ได้รื้อย้ายในระหว่างการก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานี และเชื่อมท่อระบายน้ำใหม่เพิ่มเติม รวมถึงดำเนินมาตรการป้องกันระดับพื้นราบ ได้แก่ การจัดรถดูดฝุ่นบนถนนตามแนวสายทาง การจัดพนักงานเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้างและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันเศษวัสดุกีดขวาง การระบายน้ำ

          ทั้งนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้บริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการและผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา ดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชมและสังคมเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ www.mrta-greenlinenorth.com เพจเฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และ Call Center โทร     0 2115 6000 (24 ชม.)

                                                  ---------------------------------

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

E-mail : pr@mrta.co.th

Visitors: 146,251