2019-06-25 รฟม. ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค รุ่นที่12) เข้าเยี่ยมชมโครงการโครงการฯ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค รุ่นที่12) เข้าเยี่ยมชมโครงการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 2 และ 3 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม (นบต.คค รุ่นที่12) จำนวน 6 คน เข้ารับฟังการบรรยายรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อจัดทำรายงาน “การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในเขตเมืองให้เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต” ณ สำนักงานโครงการฯ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้เข้าเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการฯ ณ สถานีกรมทหาราบที่ 11 (N16) สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน และอาคารจอดแล้วจอดสถานีแยก คปอ. (N23) ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th

e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 141,639