2017-06-02 “ทำอย่างต่อเนื่องตลอดแนวโครงการ” … โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวขุดลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดแนวโครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จัดเจ้าหน้าที่ลอกท่อระบายน้ำบนถนนพหลโยธินตลอดแนวสายทางโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ก่อสร้างช่วงสถานีรัชโยธิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแนวถนนพหลโยธิน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

 

Visitors: 146,251