2019-05-14 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช – สถานีแยก คปอ. เพื่อดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช – สถานีแยก คปอ. เพื่อดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช ถึงสถานีแยก คปอ. จึงจำเป็น ต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และช่องทางฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทาง ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 –  05.00 น.

          ทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

                                      _________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 146,251