2019-05-08 รฟม. จัดกิจกรรม “แบ่งปันรัก ด้วยความรู้” รวมพลังจิตอาสา พัฒนาห้องสมุดให้นักเรียน

รฟม. จัดกิจกรรม “แบ่งปันรัก ด้วยความรู้” รวมพลังจิตอาสา พัฒนาห้องสมุดให้นักเรียน

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการ PCGRN และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ร่วมจัดกิจกรรม “แบ่งปันรัก ด้วยความรู้” นำพนักงาน รฟม. และเจ้าหน้าที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดี พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้นักเรียน ณ โรงเรียนประชาภิบาล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ซึ่ง กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า

———-

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 141,632