2019-05-07 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณตลาดยิ่งเจริญ – บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช เพื่อดำเนินงานท่อตัดบรรจบ

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณตลาดยิ่งเจริญบริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช เพื่อดำเนินงานท่อตัดบรรจบ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอชผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานท่อตัดบรรจบ บริเวณตลาดยิ่งเจริญ ถึงบริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช จึงจำเป็นต้องแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และทำให้มีช่องทางฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 –  05.00 น.

          ทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

                                      _________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019 Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 141,636