2019-04-08 รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์สืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2562

วันที่ 8 เมษายน 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า STEC-AS-3 ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่-คูคต เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์สืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ถวายอาหารเพล พร้อมรดน้ำผู้สูงอายุและมอบของที่ระลึกโครงการฯ เพื่อ ณ ชุมชนสายไหมพัฒนา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
“รฟม. เรายกระดับชีวิตเมือง”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044 0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย www.mrta.co.th e-mail : pr@mrta.co.th

ติดตามรายละเอียดอื่นๆของโครงการฯ ที่ www.mrta-greenlinenorth.comwww.facebook.com/greenlinenorth

Visitors: 135,761