2019-04-05 รฟม. เปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม เร็วกว่ากำหนดที่แจ้งไว้ จากวันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นวันที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

เปิดครบ 3 สะพาน

ข่าวดี...

รฟม. เปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม เร็วกว่ากำหนดที่แจ้งไว้ จากวันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นวันที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาว

ซึ่งก่อนหน้านี้ รฟม. ได้เปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตรศาสตร์ และสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่อสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคมเปิดใช้งาน จะช่วยให้การจราจรบนถนนพหลโยธินมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

#โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว #รฟม #ยกระดับคุณภาพชีวิต
----------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2564)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Visitors: 141,467