2019-04-03 รฟม. เปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

3 2 1 นับถอยหลัง อีกเพียง 3 วันเท่านั้น !!! 

รฟม. เปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 

เมื่อสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคมเปิดใช้งานแล้ว จะช่วยให้การจราจรตั้งแต่บริเวณแยกเกษตร บริเวณแยกเสนานิคม และแยกรัชโยธิน มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จะอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

---------------------
ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการฯ เพิ่มเติมที่ เว็บไซต์www.mrta-greenlinenorth.com และเฟซบุ๊คเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต หรือ โทร. 0 2115 6000 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1133963696935482&set=a.166115743720287&type=3&theater

Visitors: 141,467