2019-04-03 6 เมษายน 2562 นี้ รฟม. เปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

6 เมษายน 2562 นี้ รฟม. เปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต รวมถึงงานก่อสร้างที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งล่าสุด รฟม. ได้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคมใกล้แล้วเสร็จ โดยปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562) มีความคืบหน้าร้อยละ 97.14 อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ป้ายจราจรและการตีเส้นจราจร เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งาน ทั้งนี้ รฟม. กำหนดจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคมนี้ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ซึ่งเมื่อสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคมเปิดใช้งานแล้ว จะช่วยให้การจัดการจราจรตั้งแต่บริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณแยกเสนานิคม และแยกรัชโยธิน มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จะอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการฯ เพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com และเฟซบุ๊คเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต หรือ โทร. 0 2115 6000
-----------------------------
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ 
โทร 0 2716 4044
โทรสาร 0 2716 4019 

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 141,467