2019-03-28 วีดิทัศน์แนะนำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) : วีดิทัศน์แนะนำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
วีดิทัศน์แนะนำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามแผนงานโครงการฯ มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2563 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊คแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
....................................................................................
#วิสัยทัศน์รฟม. (พ.ศ.2560-2564)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

Visitors: 141,463