2019-03-21 รฟม. เร่งคืนพื้นผิวจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา และแจ้งการก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดินและก่อสร้างขยายขนาดท่อประปาในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ

รฟม. เร่งคืนพื้นผิวจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา และแจ้งการก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดินและก่อสร้างขยายขนาดท่อประปาในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้คืนผิวจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คิดเป็นร้อยละ 80.48 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) รฟม. ได้เร่งคืนพื้นผิวจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนลำลูกกา ตลอดแนวสายทางโครงการฯ และแจ้งประชาสัมพันธ์การก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ยังคงมีการก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง และมีการก่อสร้างขยายขนาดท่อประปาของการประปานครหลวง

“รฟม. เรายกระดับชีวิตเมือง”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044 0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย www.mrta.co.th e-mail : pr@mrta.co.th

ติดตามรายละเอียดอื่นๆของโครงการฯ ที่ www.mrta-greenlinenorth.comwww.facebook.com/greenlinenorth

Visitors: 141,464