2019-03-20 เปิดใช้งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ติดตั้งบนต้นเสาโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณ ช่วงหน้า รพ.สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดใช้งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ติดตั้งบนต้นเสาโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณ ช่วงหน้า รพ.สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 มีค 62 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ได้เริ่มเปิดใช้งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งบนต้นเสาโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณ ช่วงหน้า รพ.สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รฟม. จะติดตั้งและทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนอย่างเนื่องต่อไปตลอดตามแนวสายทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนน อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com
_____________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 117,225