2019-03-12 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสะพานคลองถนน ถึง โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช เพื่อดำเนินงานวางท่อประปา

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสะพานคลองถนน ถึง โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช เพื่อดำเนินงานวางท่อประปา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันที่ 15 และ 20 มีนาคม 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น.

                                                                                                   

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานวางท่อประปา บริเวณสะพานคลองถนน ถึง โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช จึงจำเป็นต้องแจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่บงจราจรดังต่อไปนี้ 

1.     ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 บริเวณสะพานคลองถนน

          จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.     ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช

จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง

          ทั้งนี้การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้อง      ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

                                      _________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th 

Visitors: 141,463