2019-02-20 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม“ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 4”บริเวณสถานีกรมทหาราบที่11 (N16) และสถานีสะพานใหม่ (N20)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม“ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 4”บริเวณสถานีกรมทหาราบที่11 (N16) และสถานีสะพานใหม่ (N20) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 
วันที่ 9-20 มกราคม 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรม “ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก ปีที่ 4” ตามแนวสายทางงานก่อสร้างของโครงการฯ บริเวณสถานีกรมทหารราบที่ 11(N16) และสถานีสะพานใหม่ (N20) ช่วงหน้าตลาดยิ่งเจริญ และซอยกรุงสยามรามา ถึง ชอยพหลโยธิน 52 เขตบางเขนและเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โครงการฯได้ดำเนินการลอกท่อตลอดแนวก่อสร้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้ตลอดแนวก่อสร้างของโครงการสามารถระบายน้ำดียิ่งขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ง รฟม.กำหนดเป็นนโยบายดำเนินการอย่างเนื่องต่อไปจนกว่าจะก่อสร้างโครงการฯแล้วเสร็จ โครงการฯใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำรบกวนการสัญจรบนบาทวิถี
_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 144,408