2019-02-03 วันพรุ่งนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.00 น. รฟม. เปิดสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน

วันพรุ่งนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.00 น. รฟม. เปิดสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งรัดการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินให้มีความคืบหน้าใกล้แล้วเสร็จ เตรียมพร้อมเปิดใช้สะพานฯ ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน 
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า รฟม. เร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต รวมถึงงานก่อสร้างที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งล่าสุด รฟม. ได้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินใกล้แล้วเสร็จ โดยมีความคืบหน้า (ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562) เท่ากับร้อยละ 99.78 เหลือเพียงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ป้ายจราจรและการตีเส้นจราจร เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดใช้งาน ทั้งนี้ รฟม. กำหนดจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน 
สำหรับสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน เป็นสะพานรถยนต์ข้ามแยกในแนวถนนพหลโยธิน อยู่ใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้ามีระยะทางประมาณ 405 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร แบ่งเป็นช่องไป 1 ช่อง และกลับ 1 ช่อง กว้างช่องละ 3.5 เมตร โดยรถที่สัญจรบนถนนพหลโยธิน สามารถใช้สะพานยกระดับนี้ข้ามแยกรัชโยธินได้โดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชโยธิน จึงช่วยลดเวลาในการเดินทางและลดความหนาแน่นของการจราจรในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ รฟม. ยังได้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม ซึ่งปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562) มีความคืบหน้าร้อยละ 81.27 มีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในเดือนเมษายน 2562 ทั้งนี้ เมื่อมีการเปิดใช้สะพานรถยนต์ข้ามแยกทั้ง 2 สะพานแล้ว จะทำให้การจราจรมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการเดินทางมากยิ่งขึ้น นับเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรและช่วยลดปริมาณฝุ่นควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 “คมนาคม รวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน” ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการฯ เพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.comและเฟซบุ๊คเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต หรือ โทร. 0 2115 6000
-----------------------------
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ 
โทร 0 2716 4044
โทรสาร 0 2716 4019 

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 146,249