2019-02-02 รฟม. ร่วมบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นำพนักงานและจัดรถน้ำฉีดล้างถนน ณ บริเวณบริเวณชุมชนโรงช้อน 45

รฟม. ร่วมบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นำพนักงานและจัดรถน้ำฉีดล้างถนน ณ บริเวณบริเวณชุมชนโรงช้อน 45 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2562) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 ได้บูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรและชุมชนโรงช้อน 45 โดยนำพนักงานและอุปกรณ์ดำเนินการกำจัดฝุ่น ฉีดน้ำ กวาดทำความสะอาดพื้นถนน บริเวณชุมชนโรงช้อน 45 ตั้งแต่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว ถึงที่ทำการไปรษณีย์ จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการร่วมกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “One Transport ปลอดฝุ่น PM2.5” คมนาคมรวมใจช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดีของประชาชน
_________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
www.mrta.co.th 

e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 135,761