2019-01-31 รฟม. ร่วมบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จัดรถพ่นละอองน้ำและฉีดล้างถนน ณ บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ

รฟม. ร่วมบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จัดรถพ่นละอองน้ำและฉีดล้างถนน ณ บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (31 มกราคม 2562) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 ได้บูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยจัดรถฉีดพ่นละอองน้ำและรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนน บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน และพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “One Transport ปลอดฝุ่น PM2.5” คมนาคมรวมใจช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดีของประชาชน

Visitors: 135,875