2019-01-22 #ยังคงกำจัดฝุ่นและล้างถนนกันอย่างต่อเนื่อง

#ยังคงกำจัดฝุ่นและล้างถนนกันอย่างต่อเนื่อง ในคืนวันที่ 22 มกราคม 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช และกิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-3 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1-3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ยังคงนำพนักงานและอุปกรณ์ดำเนินการกำจัดฝุ่น ฉีดน้ำ กวาดทำความสะอาดถนน ป้ายและพื้นที่ก่อสร้างตามแนวสายทางสายทางการก่อสร้างโครงการฯ บริเวณถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร และถนนลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร และลดพื้นที่สะสมของฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 
_________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019
กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
www.mrta.co.th 

e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 149,421